Státní dozor

Státní dozor zajišťuje kontrolu, zdali pojišťovna plní záruku splnitelnosti převzatých závazků s ohledem na ochranu spotřebitele.