Storno

Storno označuje zrušení či zánik pojistné smlouvy, případně také může znamenat odúčtování příslušné provize.