Strojní pojištění

Strojní pojištění se zaměřuje na pojištění strojního vybavení podniku a zároveň ho kryje pro případ vzniku pojistného nebezpečí.