Studijní pojištění

Studijní pojištění je takové pojištění, ve kterém dojde k výplatě pojistné částky na konci pojistné doby.