Sublimit

Sublimit definuje maximální možnou výši pojistného plnění. Jedná se tedy o to, že pojistitel může poskytnout pojistné plnění pouze do určité částky.