Substitutivní zdravotní pojištění

Substitutivní zdravotní pojištění je takové zdravotní pojištění soukromého charakteru plně nahrazující veřejné zdravotní pojištění. Je upraveno zvláštními právními předpisy.