Sumární pojištění

Sumární pojištění se vztahuje k pojištění majetku. V případě, že je některá část souboru podpojištěna, musí dojít k dorovnání u jiné části.