Taxa

Taxa je předpoklad pojistné částky, kterou si mezi sebou navzájem domluví pojistitel a pojistník.