Taxace

Taxace je prostup při zpracování návrhů pojistných smluv. Tento proces začíná jejich převzetím od obchodu a končí zaevidováním do systému a vytvořením pojistek.