Technická pojistná doba

Technická pojistná doba je časový úsek, během kterého je pojistiteli hrazeno pojistné. Podmínky pro tuto výplatu jsou uvedeny v pojistné smlouvě.