Technická rizika

Technická rizika jsou taková nebezpečí, která mají návaznost na technickou kalkulaci pojistného.