Technická zkušebna

Technická zkušebna se řídí dle aktuální technických směrnic, které jsou vydávány příslušnými asociacemi pojišťoven. Předmětem její činnosti je například kontrola sprinklerových hasicích zařízení nebo zařazování zámků do jednotlivých kategorií dle předem stanovených kritérií.