Technické rezervy

Technické rezervy jsou finance, které je možné čerpat v následujícím účetním období.