Technické směrnice

Technické směrnice definují podmínky, které se vztahují na daná zařízení a objekty z hlediska jejich požární ochrany.