Technický účet

Technický účet eviduje výnosy a náklady pojišťovny. Tento účet se vytváří za každé pojistné odvětví zvlášť a celkově za životní a neživotní pojištění.