Terorismus

Terorismus jedná se o předem promyšlený a politicky zabarvený násilný čin, který se zaměřuje na nezainteresované osoby. Cílem terorismu je dosažení naplánovaných cílů.