Tiché rezervy

Tiché rezervy jsou částky, které si pojišťovna šetří nad rámec, který je definovaný právními předpisy.