Totální škoda

Totální škoda je taková škoda, kterou nelze opravit. V tomto případě dochází k výplatě pojistného plnění.