Třída požáru

Třída požáru se liší dle hořlavých látek a to podle podobného chování při požáru.