Účastníci pojištění

Účastníci pojištění jsou pojištěný, pojistitel a pojistník.