Účastník penzijního pojištění

Účastník penzijního pojištění je fyzická osoba, která je oprávněná k pobírání důchodových dávek.