Účastník soukromého pojištění

Účastník soukromého pojištění je ten, kterému v souvislosti se soukromým pojištěním vznikají práva a povinnosti.