Úder blesku

Úder blesku jedná se o přímý vliv blesku na věc. V tomto případě může dojít k požáru a dalším škodám.