Újma na zdraví

Újma na zdraví vzniká ve chvíli, kdy došlo k poškození na zdraví.