Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky je postup, který se užívá k popisu vymírání určitých skupin obyvatelstva.