Úmyslné zavinění

Úmyslné zavinění je takové zavinění, u kterého si byl škůdce jist, že vznikne škoda.