Upisování

Upisování znamená určování toho, jaká rizika je možné uznat a dále rozhodování o výši pojistného a pojistných podmínkách.