Základní povinností pojištěného

Základní povinností pojištěného je platit pojistné ve sjednaných termínech, pravdivě zodpovídat na otázky pojistitele a v případě vzniku pojistné události tuto událost ihned písemně nahlásit.