Zákon velkých čísel

Zákon velkých čísel je právní předpis, který je hojně využíván v pojistné matematice. Tato norma pracuje s průměrnými výsledky z velkého počtu pokusů, které by měly být blízké očekávané hodnotě.