Zákonné důchodové pojištění

Zákonné důchodové pojištění je komponentem sociálního pojištění, který bývá označován jako 1. pilíř důchodového systému. Je založena na mezigenerační solidaritě, tzn. že pracující spoluobčané se finančně podílejí svými odvody ze mzdy dotování důchodů občanů, jenž jsou v penzi.