Zákonné pojištění

Zákonné pojištění je povinnost, která je určená právním předpisem. Pojištěnému vzniká závazek hradit pojistné. Toto pojištění vzniká samovolně, bez jakéhokoli projevu vůle pojistníka. V rámci tohoto pojištění nedochází k sjednávání pojistné smlouvy. V České republice existuje pouze jedno zákonné pojištění a to pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.