Záloha na plnění

Záloha na plnění představuje výplatu určitého dílu pojistného plnění. Tato část plnění je vyplácena před ukončením likvidace.