Záloha na pojistné

Záloha na pojistné představuje nejnižší možnou pojistnou částku, kterou musí pojištěný platit.