Zamítnutí plnění

Zamítnutí plnění je negativní závěr likvidace hlášené škody. V tomto případě bylo rozhodnuto, že se nejedná o pojistnou událost.