Zamítnutí povolení

Zamítnutí povolení nastane ve chvíli, kdy dojde k nepřijetí žádosti orgánem dohledu. Pojišťovna se v tomto případě může odvolat k soudu.