Zánik smluvního pojištění

Zánik smluvního pojištění může vzniknout v případě uplynutí pojistné doby, zániku pojištěného rizika, změny vlastníka, výpovědi, odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí plnění nebo neplacení pojistného.