Záplava

Záplava nastane ve chvíli, kdy dojde k zaplavení území vodou, která nemůže přirozeně odtékat.