Zátopové mapy

Zátopové mapy přesně definují nebezpečné oblasti, ve kterých by nemělo docházet k výstavbě.