Zdaňování

Zdaňování se týká rozdílu mezi plněním z pojištění pro případ dožití a zaplaceným pojistným.