Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je veřejné zdravotní pojištění, které musí být sjednáno na základě zákona.