Zdravotní pojištění pro případ péče

Zdravotní pojištění pro případ péče je druh soukromého zdravotního životního pojištění, u kterého v případě vzniku pojistné události pojištěný získá buďto dohodnutou částku nebo určité procento z nákladů, které byly prokazatelně použity na péči o něho.