Zemědělské pojištění

Zemědělské pojištění pojišťuje hospodářské a obytné budovy, zvířata, úrodu, zásoby atd.