Živelná událost

Živelná událost je například požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, sesuv půdy nebo zemětřesení.