Životní pojištění

Životní pojištění se sjednává pro případ smrti pojištěného, dožití se stanoveného věku nebo pro případ vzniku jiné pojistné události.