Životní pojištění věcí

 Životní pojištění věcí se vztahuje na škody, které vznikly přirozeným opotřebením.