Zlomkové pojištění

Zlomkové pojištění v případě vzniku pojistné události vyplácí odškodnění pouze do výše domluveného procenta z pojistné částky.