Zničení věci

Zničení věci je stav věci, kdy dojde ke změně její podoby. Tento stav nelze opravit a tudíž ji není možné používat k původnímu účelu.