Zproštění od placení pojistného

Zproštění od placení pojistného nastane ve chvíli, kdy byl pojištěnému přiznán plný invalidní důchod.