Způsobilost k právním úkonům

Způsobilost k právním úkonům vzniká dosažením plnoletosti, tj. 18 let. Dosažením plnoletosti jednotlivec získává práva a povinnosti.