Zrušení pojištění s výplatou odbytného

Zrušení pojištění s výplatou odbytného nastává ve chvíli, kdy je pojistné uhrazeno na dva roky a pojistná smlouva byla sjednána na dobu delší, než jsou dva roky.